2023 YILI MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇ İLANI


2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI

Belediye ve Bağı Kuruluşları ileMahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği ve Zabıta Yönetmeliği kapsamında 2023 yılı 2 adet 4. derece Zabıta Komiserliği unvanında görevde yükselme sınavı açılmıştır.

Aşağıda Kimlik bilgileri, Unvanları, Sınava katıldıkları unvanları ile yazılı ve sözlü sınav puanları belirtilen adaylar sözlü ve yazılı sınavdan başarılı olarak, 4. derece komiserlik sınavında başarılı oldukları, Belediye ve Bağı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personellerin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince  ilan olunur.  Adı  Soyadı  T.C.Kimlik No     Unvanı             Sınav Unvanı              YAZILI     SÖZLÜ    ORTALAMA     BAŞARI
                                                                                                                     PUAN        PUAN          PUAN            DURUMU

1-Murat İŞLER  34*******90   Zabıta Memuru   Zabıta Komiseri            82,50            98                90,25             BAŞARILI

2-Onur ÇOLAK 53*******92   Zabıta Memuru   Zabıta Komiseri           92,50              98                95,25            BAŞARILI  


                                                                                                                                                                           26.12.2023

                                                                                                                                                                   Ferat AKTAN

                                                                                                                                                                Belediye Başkanı