2018 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

                                                                                             

                                                                                              DUYURU

 

            Belediye Meclisimiz 2017  Yılı  Temmuz ayı olağan toplantısını  03.07.2018 Salı  günü saat 14:00:00 da Belediye Meclisi Toplantı Salonu Toplantı Salonunda  aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

              İlan olunur.                                                                                                                                      29.06.2018

 

 

                                                                                                                                                                  Münür İŞLER

                                                                                                                                                       Belediye Başkan Vekili

 

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

03.07.2018 Salı

Saat : 14:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV.

GÜNDEM:

 

1-İlçemiz Çeşitli Mahallelerinde Konut Alanı Olan Yerlerde Zemin Kat'ın İşyeri olarak İnşaat Ruhsatının Verilmesi ne Dair İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ