2018 Yılı HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

                                                                                       DUYURU

 

            Belediye Meclisimiz 2017  Yılı  Haziran ayı olağan toplantısını  05.06.2018 Salı  günü saat 14:00:00 da Belediye Meclisi Toplantı Salonu Toplantı Salonunda  aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

              İlan olunur.                                                                                            31.05.2018

 

 

                                                                                                                   Münür İŞLER

                                                                                                          Belediye Başkan Vekili

 

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

05.06.2018 Salı

Saat : 14:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV.

GÜNDEM:

GÜNDEM:

1- 473 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Onayla Yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisine Devri

2-İlçemiz Hürriyet Mahallesi Zeybek Caddesinde Konut Alanı Olan Yerlerde Zemin Kat'ın İşyeri olarak İnşaat Ruhsatının Verilmesi

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ