13.08.2013 Meclis Toplantısı

 13 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

 
KARAR TARİHİ:13.08.2013                                                         KARAR NO: 28
 
Gündem konusu hususların görüşülmesine geçilmeden evvel yoklama yapıldı. Cafer YILDIRIM, Salih HAS ve Salih GÖZTAŞ ın toplantıya katılmamış oldukları, diğer üyelerin tamamının toplantıya katılmış oldukları görüldü.
 
             Bir önceki (05.07.2013 tarihinde) toplantıda alınan kararlar Meclis üylerine dağıtıldı.
 
             Gündemin birinci maddesinde AYTUR BİT içerisine market olarak karkas inşaatı yapılan yerin geriye kalan inşaat eksiklerinin tamamlamak kaydıyla işletmesinin 5 yıllığına ÇELİKLER Gıda A.Ş ne verilmesi oylamaya sunuldu.
 
            Yapılan işaretle oylamada Bülent GÜLLE nin olumsuz diğer üyelerin olumlu oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi
 
 
 
KARAR TARİHİ:13.08.2013                                                         KARAR NO: 29
 
Gündemin ikinci maddesinde Aydıncık Ziraat Odası Başkanlığı ile ortaklaşa proje yapılması konusu görüşmelerine geçildi. Belediyemiz ile Aydıncık Ziraat Odası Başkanlığı ile ortaklaşa proje hazırlanması oylamaya sunuldu.
 
            Yapılan işaretle oylamada oy birliği ile kabul edildi.
 
 
 
KARAR TARİHİ:13.08.2013                                                         KARAR NO: 30
 
Aydıncık İlçe isminin değiştirilmesi konusu görüşmelerinde halkın bu konudaki nabzının tutulması ve bu konuda gerekli açıklama yapılması amacıyla bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesi oylamaya sunuldu.
 
            Yapılan işaretle oylamada ileri bir tarihde konunun tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
KARAR TARİHİ:13.08.2013                                                         KARAR NO: 31
 
Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarih ve 26 sayılı kararı ile İmar Planı Komisyonuna havale edilen Atatürk Mahallesi 128 parsalde bulunan otoparkın kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan açıklama raporu ve İmar Plan Komisyonu raporu okundu.
 
            Konu oylama sunuldu.
 
             Yapılan işaretle oylamada plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.
 
 
 
KARAR TARİHİ:13.08.2013                                                         KARAR NO: 32
 
Belediye meclisimizin 05.07.2013 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Plan Komisyonuna havale edilen Merkez Mahallesi 1644 parsel için hazırlanan imar plan değişikliği ile ilgili İmar Plan Komisyonu raporunu meclise sunmuş olup, imar planı değişikliği ile ilgili plan açıklama raporu ve İmar Plan Komisyonu raporu meclise okundu.
 
            Oylamaya geçildi.
 
            Yapılan İşaretle oylamada imar plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.
 
 
 
KARAR TARİHİ:13.08.2013                                                         KARAR NO: 33
 
Gündemin dördüncü maddesinde gündeme havale edilecek konular bölümünde Cumhuriyet Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu görüşmesinin gündeme alınması oylamaya sunuldu.
 
            Yapılan işaretle oylamada gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
 
 Konunun aciliyeti bakımından meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde Cumhuriyet mahallesi
 
 P30C07C04C paftasına isabet eden 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve P30C07C04C, P30C12B02A, P30C07C03D paftalarına isabet eden 1/1000 olçekli Koruma Amaçlı  İmar Planı açıklama raporu okundu. Hazırlanan planların plan yönetmeliklerine  uygun olduğu görüşüne varılarak konu oylamaya sunuldu.
 
            Yapılan işaretle oylamada hazırlanan plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.
 
 
 
KARAR TARİHİ:13.08.2013                                                         KARAR NO: 34
 
Gündemin dördüncü maddesinde Gündeme havale edilen konular bölümünde Merkez Mahallesi 473 parselin konut alanı olarak görülmekte iken sosyal Kültürel  Tesis alanı olarak planlanması görüşmelerinin gündeme alınması oylamaya sunuldu.
 
             Yapılan işaretle oylamada gündeme alınmasına oy birliğ ile karar verildi.
 
             Merkez Mahallesi 473 parselin bulunduğu P30C12A2B 1/1000 Ölçekli İmar Plan Revizyonu hazırlandığı biçimiyle oylamaya sunuldu.
 
            Yapılan işaretle oylamada oy birliği ile kabul edildi
 
 
 
KARAR TARİHİ:13.08.2013                                                         KARAR NO: 35
 
Gündemin dördüncü maddesinde Hürriyet Mahallesi  Koruma Amaçlı İmar Plan revizyonu  ile ilgili hazırlanan revizyon planın gündeme alınması oylamaya sunuldu.
 
            Yapılan işaretle oylamada gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.
 
             Konunun daha detaylı bir şekilde araştırılması için İmar Plan Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu.
 
             Yapılan işaretle oylamada konunun imar Plan Komisyonuna havale edilemesine oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
KARAR TARİHİ:13.08.2013                                                         KARAR NO: 36
 
Gündemin dördüncü maddesinde gündeme havale edilen konular bölümünde Çukurova belediyeler Birlğinin 05.08.2013 tarih vi 201 sayılı yazılarında İtalya Teknik Araşatırma ve Bilgilendirme Proğramına katılınılması görüşmelerinin gündeme alınması oylamaya sunuldu.
 
            Yapılan işaretle oylamada gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 
 
            Çukurova Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 25-30 Eylül 2013 tarihlerinde İtalyanın  Roma, Floronsa ve Venedik şehirlerini kapsayan Teknik Araştırma ve Bilgilendirme Proğramına Belediye Başkanı Ferat AKTAN' ın katılma konusu oylamaya sunuldu.
 
             Yapılan işaretle oylamada adı geçer proğrama Belediye Başkanı Feret AKTAN ın katılmasına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.