2018 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

                                                                              DUYURU

 

            Belediye Meclisimiz 2017  Yılı  Nisan ayı olağan toplantısını  03.04.2018 Salı  günü saat 14:00:00 da Belediye Meclisi Toplantı Salonu Toplantı Salonunda  aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

              İlan olunur.                                                                                                                                                 30.03.2018

 

 

                                                                                                                                                                    Ferat AKTAN

                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

03.04.2018 Salı

Saat : 14:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV.

GÜNDEM:

1-2017 Yılı Faaliyet Raporu' nun Görüşülmesi

2-Meclis Toplantılarının Görüntülü Cihazla Kaydı

3-Encümen Üyesi Seçimi

4- MerkezMahallesi 640 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama                    İmar Planı Yapma Yetkisini Mersin Büyükşehir Belediyesine                         Verilmesi

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ