2018 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  

T.C.

MERSİN AYDINCIK

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ

 

06/03/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 

Ferat AKTAN, Yüksel VATAN, Münür İŞLER, Mevlüt KESKİN, Ahmet YETİŞ, Yüksel UĞRAN, Mustafa KUZTAŞ (Katılmadı), Mustafa ÇOKA, Apdil KALE, Onur GÜNEBAKMAZ,  Ahmet YALÇIN,  Zeki YEL.

 

           

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

06.03.2018

2018/9

 

(DENETİM KOMİSYON RAPORU)

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Ocak ayında Belediye Meclisince oluşturulan Denetim Komisyonu 01.01.2017 -31.12.2017 tarihleri arasındaki Belediye gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıtların incelendiği komisyon raporu katip üyeler tarafından kalem kalem meclise okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Oylama yapıldı. Yapılan İşaretli oylamada Denetim komisyonu Raporu geldiği şekli ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

   OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :9

06.03.2018

2018/0

 

(ZABITA AMİRLİĞİ)- 33896513-301.03-E.27) Zabıta Amirliğince  tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 02/03/2018 tarih ve 33896513-301.03-E.27 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.

Gündemin ikinci  maddesi gereği; Zabıta Amirliğince  tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 02/03/2018 tarih ve 33896513-301.03-E.27 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/f maddesine istinaden, Belediyemizce düzenlenecek Canlı Müzik İzin Belgesi harcının 550,00-TL olmasını Belediye Başkanı teklif etti. Başka bir teklif gelmediğinden Canlı Müzik İzin belgesi harcının 550,00-TL olması oylamaya sunuldu.   Yapılan işaretle oylamada  oy birliği ile kabul edildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :10

 

2018 MART AYI OLAĞAN TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.    

 

     

      Ferat AKTAN                                           Ahmet YETİŞ                            Mevlüt KESKİN

      Meclis  Başkanı                                            Katip Üye                                     Katip Üye