2018 Yılı MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

                                                           

                                                      DUYURU

 

            Belediye Meclisimiz 2018 Yılı  Mart  ayı olağan toplantısını  06.03.2018 Salı günü saat 14:00:00 da Belediye Meclisi Toplantı Salonu Toplantı Salonunda  aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

              İlan olunur.                                                                                                                                       02.03.2018

 

 

                                                                                                                                                                                  Ferat AKTAN

                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

06.03.2017 Salı

Saat : 14:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV.

GÜNDEM:

 

1-Denetim Komisyon Raporu' nun Görüşülmesi

2-Canlı Müzik Ruhsat Harcının Belirlenmesi

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ