2018 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

MERSİN AYDINCIK

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

05/02/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 

Ferat AKTAN, Yüksel VATAN, Münür İŞLER (Katılmadı), Mevlüt KESKİN, Ahmet YETİŞ, Yüksel UĞRAN, Mustafa KUZTAŞ, Mustafa ÇOKA, Apdil KALE, Onur GÜNEBAKMAZ ( Mazeretli Olarak Katılmadı),  Ahmet YALÇIN( Mazeretli Olarak Katılmadı),  Zeki YEL.

 

           

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

05.02.2018

2018/7

 

(YAZI-84093081-728.01.02-E.67) Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 30/01/2018 tarih ve 84093081-728.01.02-E.67 sayılı müzekkeresi okunarak görüşülmesi,

 

Yaşar Deniz Hafriyat Nakliyat Gıda İnşaat Turizm Sanayi Limited Şirketi isimli firma tarafından, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, Belediyemize hiçbir yük getirmeksizin, faturası firma adına kesilmek kaydıyla, ivazsız ve şartsız olarak hibe edilmek istenen 1 33 L 8813 Plakalı, 1996Model, 26-270 FN tipinde Beyaz Renkli 17881615105113 Motor Numaralı, NMA7410119A001059 Şasi Numaralı Özel Amaçlı Kamyonu , 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile değişik 10. Maddesi hükümleri doğrultusunda hibe olarak kabul edilmesine, yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi.                                                                                     

                                                                    

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :7

05.02.2018

2018/8

 

(İMAR VE ŞEHİRCİLİK)-39697040-310.99-E.47  ) Gündem maddesi gereğince; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve 39697040-310.99-E.47  sayılı yazısı katip üye tarafından okundu.

 

Aydıncık İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 23,24,48 Pafta, 1834 Parselin 50.020,57 m² 'lik alanın, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin yetkisinde olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından  yapılması ve bu iş ve işlemlerin hızlı yürütülmesi adına Aydıncık Belediye Meclisinin yetkisinde olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma ve onama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediyesine verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylamada Aydıncık İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 23,24,48 Pafta, 1834 Parselin 50.020,57 m² 'lik alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma ve onama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediyesine verilmesi  oybirliği ile kabul edildi.

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :8

 

 

2018 ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

      Ferat AKTAN                                           Ahmet YETİŞ                            Mevlüt KESKİN

      Meclis  Başkanı                                          Katip Üye                                       Katip Üye                                                     

 

.