2018 YILI OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  

T.C.

MERSİN AYDINCIK

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

16/01/2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 

Ferat AKTAN, Yüksel VATAN, Münür İŞLER, Mevlüt KESKİN, Ahmet YETİŞ, Yüksel UĞRAN, Ahmet YALÇIN (Katılmadı), Mustafa KUZTAŞ, Mustafa ÇOKA, Apdil KALE, Onur GÜNEBAKMAZ(Katılmadı),  Zeki YEL.

 

           

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

16.01.2018

2018/6

 

(YAZI-84093081-301.03-E.35) 12.01.2018 tarih ve 84093081-301.03-E.35   sayılı  Başkanlık  Makamından havale edilen yazı ve gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 50.000,00-TL (EllibinTL) sermayeli AYBEL PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ belediyenin 100/100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 16.01.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir

 

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :6

 

 

 

Ferat AKTAN                                                 Ahmet YETİŞ                            Mevlüt KESKİN

Meclis  Başkanı                                                   Katip Üye                                    Katip Üye                                                  

 

 

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.