2018 Yılı OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

                                                       

                                                                     

                                                                                    DUYURU

 

            Belediye Meclisimiz 2018  Yılı  OCAK ayı olağan toplantısını  02.01.2018 Salı  günü saat 14:00:00 da Belediye Meclisi Toplantı Salonu Toplantı Salonunda  aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

              İlan olunur.                                                                                                                                               29.12.2017

 

 

                                                                                                                                                                               Ferat AKTAN

                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

02.01.2018 Salı

Saat : 14:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV.

GÜNDEM:

1-Belediye Meclisinin Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi

2-Denetim Komisyonu'nun Kurulması

3-Zabıta personelinin 2018 Yılı na ait Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi

4-Belediye Personelinin Performans Değerlendirilmesi

5-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

 

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ