2017 Yılı Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

DUYURU

 

            Belediye Meclisimiz olağanüstü toplantısını 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 17.10.2017 Salı  günü saat 14:00:00 da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

              İlan olunur.                                                                                                  13.10.2017

 

 

                                                                                                                                                                                   Ferat AKTAN

     Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

17.10.2017 Salı

Saat : 14:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III.

1-2018 Mali Yılı Bütçesi'ne Ait Plan Bütce Komisyon Raporu'nun Görüşülmesi

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER