2017 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

  

DUYURU

 

            Belediye Meclisimiz olağanüstü toplantısını 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden  03.10.2017 Salı  günü saat 14:00:00 da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

              İlan olunur.                                                                                                     29.09.2017

 

 

                                                                                                                                                                                        Ferat AKTAN

     Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

03.10.2017 Salıi

Saat : 14:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III.

1- Sağlıklı Kentler Birliği Meclisine Üye Seçimi

2-2018 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri

3-Aylık Belediye Bülteni Basılması

4-GES Projesi İçin İller Bankasından Kredi Talebi

5- Çeşitli yerlerde Yol kenarlarına Kaldırım, Aydınlatma Vb. üstyapı İçin  İller                    Bankasından Kredi Talebi

 

 

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER