2017 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

DUYURU

 

            Belediye Meclisimiz olağanüstü toplantısını 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden  04.07.2017 Salı  günü saat 14:00:00 da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

              İlan olunur.                                                                                             29.06.2017

 

 

                                                                                                                                                                                    Ferat AKTAN

     Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

04.07.2017 Salı

Saat : 14:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III.

1-ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan 4162 No'lu Parselin Satışı İle İlgili İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

2- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Bulunan Kenan Evren Caddesinin isim Değişikliği ile İlgili Komisyon Raporu

 

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER