2017 yılı Nisan Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

 

                                                       DUYURU

            Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısı,  5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri ve Belediyemiz Meclisinin 09.04.2014 tarih ve 17 sayılı kararı gereği  04.04.2017 tarih Salı Günü saat 14:00 da Belediye Meclisi Toplantı salonunda yapılmış olup ancak  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Başlıklı 10. maddesini sağlayacak üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanmadığından, aynı yönetmeliğin ve 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri gereği Belediye Meclisi toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.04.2017 tarihinde Perşembe günü saat 14:00 de  Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

             

             İlan olunur.                                                                                                                                                                      04.04.2017

 

 

                                                                                                                                                                                                         Ferat AKTAN

            Belediye Başkanı

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

06.04.2017 Perşembe

Saat : 14:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV.

GÜNDEM;

1-2016 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

2-Encümen Üyelerinin Seçimi

3-Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi

4-İmar Komisyonu Seçimi

5-İçkili Yer Tespitinin Yapılması

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ