2017 yılı Şubat Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem İlanı

                                                                                                DUYURU

            Belediye Meclisimiz olağanüstü toplantısını 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden  20.02.2017 Pazartesi  günü saat 14:00:00 da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

              İlan olunur.                                                                                                                                                                        15.02.2017

 

 

                                                                                                                                                                                                      Ferat AKTAN

     Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

20.02.2017 Pazartesi

Saat : 14:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

III.

1- Kısmi Yapılaşma

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER