Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

2016 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

 

 

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 

 

İ  L  A  N

 

            Aydıncık  Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08/11/2016 Salı günü saat 14.00'de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

           

            İlanen duyurulur.                                                                                              04.11.2016

                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                    Ferat AKTA N

Belediye Başkan

 

 

 

 

 

 

MECLİS GÜNDEM

1. Yoklama

2. Önceki Ay'a ait toplantı tutanak özeti

3. 2017 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

4-Atatürk Mahallesinde Yapılacak Olan GES Yapımı İçin İller Bankası A.Ş' den Kredi Talebi

5-Azarbeycan Yurt Dışı Teknik Temas Ve İnceleme Programına Katılmak üzere Belediye     Başkanı Ferat AKTAN'a yetki verilmesi

6-Evsel Katı Atık Tarife Raporu