Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

 T.C.

AYDINCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

  

İ  L  A  N

 

            Aydıncık  Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/10/2016 Salı günü saat 14.00'de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

           

            İlanen duyurulur.                                                                                              30.09.2016

                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Ferat AKTAN                                                                                                                                                       Belediye Başkan

 

 

 

 

MECLİS GÜNDEM

1. Yoklama

2. Önceki Ay'a ait toplantı tutanak özeti

3. Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesi

4. Norm kadro değişikliği

5. Gündeme Havale edilecek Konular