4. Kelenderis Öykü Yarışması

 Mersin/Aydıncık Belediyesi, öykü yazarlarının çalışmalarını desteklemek amacıyla, 4. Kelenderis Öykü Yarışması düzenlemiştir.

 
1-Yarışmaya 18 yaşından büyükler katılabilir.
 
2- Konu serbesttir.
3- Öykülerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olması gereklidir.
 
4- Her yazar 6 (altı) sayfayı geçmeyen tek bir öyküyle yarışmaya katılabilir.
5- Öykü, bilgisayar ortamında, 12 punto ve bir buçuk satır aralığında yazılmalıdır.
 
6- Öyküde yazar adı belirtilmeyecek, sağ üst köşeye rumuz yazılacaktır.
7- Öykü, Word formatında CD’ye yüklenecektir.
8- Özgeçmiş, rumuz, açık adres, telefon numarası ve e-posta adresini içeren belge bir zarfa konulacak, zarfın üzerine de sadece rumuz yazılacaktır.
9- 5 (beş) nüsha öykü, rumuzlu zarf ve CD aynı zarfın içinde Aydıncık Belediye Başkanlığı 3. Kelenderis Öykü Yarışması 33840 AYDINCIK/MERSİN adresine gönderilecektir.
10- Son başvuru tarihi 26 Nisan 2013 olup, postadaki gecikmelerden ve kaybolmalardan yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu değildir.
11- Ödül olarak, Aydıncık Belediyesi AY-TUR tesislerinde, birinciye 6 (altı), ikinciye 4 (dört), üçüncüye 3 (üç) günlük yaz tatili olanağı sağlanacaktır. Ödül alan yazar, yanında bir kişi daha getirebilir. Ayrıca, yazarlara plaket verilecek, kitap armağan edilecektir.
 
12- Sonuçlar ve ödül törenin yapılacağı tarih yazarlara ayrıca bildirilecektir.
13- Yarışmada ödül alan ilk üç öykü, telif ücreti ödenmeden Taşeli Yöresi Kültür ve Düşün Dergisi Gerçemek’te yayımlanacaktır.
 
14- Öykü yarışmasına katılan yazarlar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
 
 
 
 
 
 
 
SEÇİCİ KURUL:
 
Muzaffer İZGÜ
 
Ömer POLAT
 
Ali F. BİLİR
 
Orhan ÖZDEMİR
 
Mustafa B.YALÇINER
 
 
İletişim:
 
kelenderisoyku@yahoo.com
 
 Aydıncık Belediyesi telefon numarası:
 
0324 841 3050                                                                                 
 
  26.02.2013
 
                                                     FERAT AKTAN
 
                                                       Aydıncık Belediye Başkanı